5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com
برچسب

تناسخ

مهبانگ46

ارسال شده در22 سپتامبر 2014
برنامه‌ی چهل‌و‌ششم “مِهبانگ” با موضوع “علم و جایگاه ما”: ما نه باید راه خود تحقیری را پیش بگیریم و نه راه خود بزرگ‌بینی را؛ ما باید واقعیت‌ها را ببینیم و...
ادامه مطلب

مهبانگ42

ارسال شده در27 آگوست 2014
مِهبانگ چهل‌و‌دوم با موضوع “تناسخ” به فریب ذهن، ریشه‌های باور تناسخ(Reincarnation) و معروف‌ترین آزمایش‌های این مورد اختصاص خواهد داشت. بخش دوم نیز به پاسخگویی به پرسش شما شنوندگان عزیز از...
ادامه مطلب

مهبانگ41

ارسال شده در18 آگوست 2014
مِهبانگ چهل‌و‌یکم با موضوع “آشناپنداری(دژاوو)” تقدیم به شما همراهان عزیز،سرفصل مطالب در بخش آغازین مِهبانگ عبارت خواهند بود از: – ریشه دژاوو – تناسخ و پرسش از دالایلاما– عوامل ایجاد آشناپنداریبخش دوم...
ادامه مطلب

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن