5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
22 مارس 2015

فقط یک‌طرف ماه را می‌بینیم؟

در سال 1959 ، فضاپیمای شوروی به نام لونا3 (Luna3)تصاویری را از چیزی مخابره کرد که زمینی ها ، پیش از این هرگز ندیده بودند : دورترین سمت کره ماه.
ما همیشه همان سمت قدیمی ماه را مشاهده می کنیم، زیرا ماه در هر گردش به دور زمین، دقیقا یک بار روی محورش می چرخد!
اگر در هر دور چرخش ماه به دور زمین، دو چرخش محوری اتفاق می افتاد، آنگاه امکان مشاهده کل سطح ماه ، نسبت به یک چرخش در هر دور ، بیشتر بود. اما در عوض ، حرکت های ماه به دور زمین-مثل چرخش و گردش اکثر قمرهای دیگر منظومه خورشیدی- به گونه‌ای استثنایی در هماهنگی کاملی با هم قرار دارند.
اگر ماه به هیچ وجه به دور خود نمی چرخید ، حداقل دیدی 360 درجه را از سطح ماه ، در هر گردش(دور) کامل در اختیار داشتیم.
البته همیشه چنین وضعیتی وجود نداشته و بهترین حدس ما این‌است که ماه، به دلیل برخورد یک سیارک(asteroid) پرجرم، شکل گرفت و چرخش و گردش 10 ساعته آغازینش، بطور قطع با هم هماهنگی نداشتند – اگرچه نمی دانیم که سرعت کدامیک از آنها بیشتر بود.
در چنین محدوده‌ی نزدیکی ، جاذبه زمین باعث بیضوی شدن تقریبی شکل ماه شد ، که یکی از برآمدگی‌های این تخم مرغ، رو به زمین قرار دارد.
این برآمدگی‌ها به دلیل چرخش و گردش هماهنگ ماه به سرعت از حالت تراز خارج شدنداما جاذبه زمین بصورت پیوسته، آنها را دوباره به سمت هم سوق داد.
علاوه بر این، کشش گرانشی مورد اشاره، بر سرعت دوران(چرخش) ماه هم تاثیر گذاشته است.اگر چرخش ماه در هر گردش ، بیش از یک بار بود، زاویه کشش زمین در خلاف جهت چرخش ماه ، بر آن وارد می شد و چرخش آن را کند می کرد. اگر سرعت چرخش ماه کمتر از یک بار در هر گردش بود ، کشش زمین به نحو دیگری اعمال می‌شد و سرعت چرخش ماه را افزایش می‌داد.
در هر صورت ، به 1000 سال زمان نیاز بود تا کشش زمین بتواند با چرخش ماه به نحوی مطابقت پیدا کند که هر چرخش ماه با یک گردش به دور زمین ، برابر بشود و این باعث خواهد شد تا برای همیشه ، یک طرف ماه را نبینیم.
البته می‌توانیم قسمتی از سمت دیگر را ببینیم، زیرا مدار حرکت بیضوی شکل ماه نقاط اوجی فراتر از افق های شرقی و غربی‌اش را در اختیار ما می‌گذارد و محور اریبش باعث شکل‌گیری فصول ماه و دیده شدن بخش‌های بیشتری از قطب‌های شمال و جنوب قمری می‌شود.
اما این دیدهای اندک ، تنها باعث افزایش میدان دید 9 درصدی می‌شوند و 41 درصد ماه ، از نگاه ما بر روی زمین ، مخفی می‌ماند.
ماهواره‌ها که اولین آنها لونا3 نام داشت، این امکان را برای ما فراهم کرده‌اند تا بتوانیم بقیه ماه را نقشه برداری کنیم ، اما بطور قطع یقین رابطه ما با ماه، هنوز تاحدی یکطرفه است.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن