1800-222-222
contact [at] mehbang.net

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
13 آوریل 2015

واقعیت حیات یا مرگ چیست؟

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

زنده بودن به طور بنیادی از مرده بودن متفاوت است.

متفاوت است؟

اروین شرودینگر فیزیکدان زندگی را این گونه تعریف کرد. موجودات زنده از فساد به بی‌نظمی و تعادل اجتناب می‌کنند.این یعنی چه؟ فرض کنیم پوشه دانلودهای شما جهان باشد. با نظم و ترتیب شروع می‌شود و با گذشت زمان بی‌نظم شود… با صرف انرژی، می‌توانید نظم ایجاد کنید و آن را تمیز کنید. این کاری است که موجودات زنده انجام می‌دهند.

 

اما زندگی چیست؟

هر موجود زنده روی این سیاره از سلول‌ها ساخته شده است. در حالت کلی، یک سلول مثل یک روبات ساخته شده از پروتئین است که آن قدر کوچک است که نمی‌تواند چیزی را احساس یا تجربه کند.

سلول ویژگی‌هایی دارد که آن ها را به زندگی نسبت می‌دهیم:
چیزی دارد که آن را از پیرامونش متمایز می‌کند، ایجاد نظم؛ سلول خود را نظم می‌بخشد و حالتی ثابت را حفظ می‌کند؛ چیزهایی را می‌خورد تا زنده بماند؛ رشد کرده و توسعه می‌یابد؛ به محیط واکنش نشان می‌دهد؛ و مورد تکامل قرار می‌گیرد؛ و همواره از ظرفیت‌های خود استفاده بیشتر می کند، اما هیچ یک از اجزایی که یک سلول را می‌سازند زنده نیستند. اجزا به طور شیمیایی با اجزای دیگر واکنش می دهند که این واکنش‌ه. واکنش‌هایی دیگری را در پی دارد که خود، واکنش‌های دیگر را سبب می‌شوند. در یک سلول، در هر ثانیه چند میلیون واکنش شیمیایی رخ می‌دهد، که یک ارکستر پیچیده ایجاد می‌کند.

یک سلول می‌تواند چندین نوع پروتئین بسازد: برخی میکرومکانیک‌های بسیار ساده و برخی پیچیده فرض کنید یک ماشین را در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می‌رانید در حالی که هم زمان… با چیزهایی که از کف خیابان جمع می‌کنید اجزای ماشین را بازسازی می‌کنید. این کاری است که سلول انجام می‌دهد، اما هیچ یک از اجزای سلول زنده نیست؛ همه چیز مرده است که توسط قوانین دنیا حرکت می‌کند. پس زندگی کنار هم قرار گرفتن تمام این فرایندهای واکنشی است که رخ می‌دهد؟

نهایتن، هر چیز زنده خواهد مرد. هدف کل فرایند این است که با تولید موجودات جدید از این اتفاق جلوگیری شود؛ و منظورمان از این حرف دی‌اِن‌ای، است.

زندگی به نوعی، مجموعه‌ای از اجزاست که اطلاعات ژنتیکی را با خود حمل می‌کنند. هر موجود زنده در حال تکامل است، و دی‌اِن‌ای، شکل‌دهنده بهترین موجود زنده، در این بازی بقا خواهد یافت.

 

پس، می‌شود بگوییم دی‌اِن‌ای زندگی است؟

اگر دی‌اِن‌ای را از پوسته خود خارج کنید قطعن به مولکولی بسیار پیچیده می‌رسید، اما دی‌اِن‌ای به خودی خود نمی‌تواند کاری انجام دهد این جایی است که ویروس‌ها همه چیز را پیچیده‌تر می‌کنند. آن‌ها به طور کلی رشته‌هایی از دی‌اِن‌ای یا آراِن‌آی هستند که در یک پوسته کوچک قرار دارند و برای کار کردن به سلول ها نیاز دارند.

مطمئن نیستیم که باید زنده به حساب بیاوریم‌شان یا مرده و در عین حال، 225 میلیون متر مکعب از ویروس ها روی زمین وجود دارند. به نظر نمی‌آید اهمیتی به آن چه ما درباره آن ها فکر می کنیم بدهند. حتی ویروس هایی وجود دارند که سلول‌های مرده را تسخیر کرده و آن‌ها را زنده می‌کنند، یعنی سلول‌ها می‌توانند میزبانی برای ویروس‌ها‌ باشند که مرز بین آن ها را مبهم‌تر می‌کند. یا میتوکندری.
میتوکندری نیروگاه پیچیده‌ترین سلول‌هاست و پیش از آن یک باکتری آزاد بوده که با سلول‌هایی بزرگتر وارد همکاری شده است.

این سلول‌ها همچنان دی‌اِن‌ای خود را دارند و می توانند خودشان را تکثیر کنند، اما دیگر زنده نیستند؛ مرده‌ اند.
یعنی زندگی خود را برای بقای دی‌اِن‌ای خود فدا کرده‌اند، که یعنی موجودات زنده می‌توانند در صورتی که برای کد ژنتیکی آن‌ها سودمند باشد. به موجودات مرده تکامل یابند. پس، شاید زندگی همان اطلاعاتی است که بقای مداوم آن را تضمین می‌کند.

 

– اما راجع به هوش مصنوعی چه بگوییم؟

طبق معمول‌ترین تعاریف، ما بسیار به ساختن زندگی مصنوعی در کامپیوترها نزدیک هستیم. سوال تنها بر سر این است که تکنولوژی ساخت در چه زمانی به آن نقطه می رسد و اینها بحث‌های علمی تخیلی نیست؛ افراد باهوش بسیاری هم اینک مشغول کار روی آن هستند.
ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که ویروس‌های کامپیوتری زنده هستند.

 

خوب، پس زندگی چیست؟

چیزها، فرآیندها، DNA، اطلاعات؟ خیلی سریع، گیج کننده شد.
از یک چیز مطمئن هستیم:
این ایده که زنده بودن اساساً از مرده بودن متفاوت است! چرا که موجودات زنده شامل برخی عناصر غیر فیزیکی هستند. یا این که توسط قوانین متفاوتی احاطه شده‌اند، نادرست است. قبل از چارلز داروین، انسان ها خطی بین خودشان و بقیه موجودات زنده کشیده بودند؛ چیزی سحر آمیز راجع به ما وجود داشت که ما را خاص می کرد.

زمانی که مجبور شدیم بپذیریم که ما هم مثل دیگر موجودات زنده محصول تکامل هستیم، خط متفاوتی ترسیم کردیم.
اما هر چه چیزهای بیشتری راجع به توانایی کامپیوترها و چگونگی زندگی می آموزیم، به اولین ماشینی که با توصیف ما از زندگی جور در بیاید نزدیک تر می شویم، و تصویرمان از خود نیز بیشتر به خطر می افتد.
و این اتفاق دیر یا زود رخ خواهد داد.

و یک سوال دیگر هم برایتان داریم:
“اگر همه چیز در دنیا از اجزای مشابه ساخته شده، پس می توانیم بگوییم همه چیز در دنیا مرده است. یا همه چیز در دنیا زنده است؟ و سوال تنها بر سر میزان پیچیدگی موجودات است؟ ”

می‌توانیم بگوییم ما هیچ وقت نمی‌میریم. چون از اول هیچ وقت زنده نبوده ایم؟ آیا مرگ و زندگی سوال نامربوطی است و هنوز متوجه این نکته نشده‌ایم؟ آیا ممکن است ما بیش از آن که فکر می‌کردیم بخشی از دنیای پیرامون‌مان باشیم؟

به ما نگاه نکنید؛ ما جوابی برایتان نداریم. فقط سوال‌هایی که به آن فکر کنید.
دست آخر، این فکر کردن راجع به چنین سوال‌هایی است که به ما حس زنده بودن می‌دهد! و کمی دلمان را قرص می‌کند.

ترجمه و زیرنویس از: تیم ترجمه مِهبانگ

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن