5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
1 ژانویه 2015

مهبانگ60

بخش آغازین “مِهبانگ” شصت‌ام به موضوعات زیر اختصاص خواهد داشت:
آخرین یافته‌ها از خبرسازترین موضوع علمی در سال 2014 (امواج صقلی یا گرانشی)‏
‏- تفاوت علم با دیگر شاخه‌های شناختی و معرفتی انسان
‏- گرد و غبار کیهانی در تارو پود عالم
‏- ذهن پرسشگر ‏
‏- تمدن بشری در مقابل بزرگی عالم
‏- تعریف علم، شبه علم و تکنولوژی ‏
‏- تعریف بی‌نظمی در علم
‏- تقابل فرهنگ علمی و غیرعلمی‏
‏- جورج لوماتر(‏Georges Lemaître‏) کشیش و فیزیک‌دان

و در بخش دوم “مهبانگ” پرسش‌ شنوندگان عزیز در بخش پرسش و پاسخ عبارت خواهند بود از‏‎:‎
‏- آیا ثانیه ابتدایی عالم را می‌توان با حلقه گمشده داروین مقایسه کرد؟
‏- آیا انرژی موجود در عالم می‌تواند همان ماده تاریک باشد؟
‏- اعتقاد شخصی و اعتبار علمی
‏- نظریه‌ی نسبیت خاص انیشتین ‏
‏- آسیب فرکانس امواج ماهواره‌ بر بدن ‏
‏- نظریه‌های پیش‌مهبانگی
‏- آیا آنچه در فکر بیاید قابل دسترس است؟

گزیده‌ها:

اگر عمر عالم از پیدایش تا کنون را (13.7هزار میلیون سال) به اندازه‌ی 14سال زمینی کوچک کنیم در مقابل می‌توانیم بگوییم که زمین ما فقط 5 سال پیش بوجود آمده است و موجودات پیچیده‌ی روی آن (با عمر 500 هزار میلیون سال) حالا تنها 7 ماه از پیدایش‌شان می‌گذرد.
دایناسورها (65 میلیون سال پیش) تنها 3 هفته از انقراض‌شان می‌گذرد و تاریخ ثبت شده بشر(20 هزار سال) تنها 3 دقیقه از عمر عالم را به خود اختصاص داده است؛ در ضمن این تنها در عالم ما است و تنها در صورتی که یکی از میلیاردها عالم دیگر نباشیم!
در حالی‌که ادعای برخی اینست که در این 3 دقیقه همه این اتفاقات برای این بوده است که ما در این جایگاه باشیم.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن