5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
18 آگوست 2014

مهبانگ41

مِهبانگ چهل‌و‌یکم با موضوع “آشناپنداری(دژاوو)” تقدیم به شما همراهان عزیز،
سرفصل مطالب در بخش آغازین مِهبانگ عبارت خواهند بود از: 
– ریشه دژاوو 
– تناسخ و پرسش از دالایلاما
– عوامل ایجاد آشناپنداری

بخش دوم نیز به پاسخگویی به پرسش شما شنوندگان عزیز اختصاص خواهد داشت: 
-چه عواملی می‌توانند باعث پیدایش فرآیندهای تصادفی مشابه در نقطه‌ای متفاوت از کهکشان باشند؟
-آیا آنچه در این جهان اتفاق می‌افتد بازتابی از جهان‌های موازی است؟ 
-روند شکل‌گیری سیاه‌چاله‌ها
-آیا هر شخص با ستاره‌ای به دنیا می‌آید و می‌میرد؟
-گردش سیارات در مدار بیضوی 
-چگونگی محاسبه‌ی عمر سیارات و ستاره‌ها

مِهبانگ، بانگ خرَد و دانش

2 پاسخ

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن