5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
10 ژوئن 2014

مهبانگ 31

در بخش ابتدائی برنامه سی‌ویکم “مِهبانگ” گزیده‌ی خبرهای مهم علمی در هفته‌ی گذشته را خواهید شنید:
– دورترابری (teletransportation)
– کشف سیاره‌ای جدید با ویژگی‌ متفاوت
– دلیل انقراض موجودات از 12000 پیش تا کنون
– تئوری جدیدی در مورد تشکیل ماه

در بخش میانی برنامه‌ی مهبانگ دکتر علی نیری به بررسی و تشریح موضوعات زیر خواهند پرداخت:
– بررخورد مسئولانه در قبال رویداد‌ها (طوفان شن در ایران)
– ارتباط میان گسترش خرافات در جامعه و تقابل با پیشرفت علم 
– جیمز کلارک فیلسوف آمریکایی و مخالفت با حضور وی در دانشگاه مشهد

و بخش پایانی به تماس‌ها و پرسش‌ شنوندگان عزیز اختصاص خواهد داشت که عبارتند از:
– تشریح تکینگی(singularity) و ارتباط آن با سیاه‌چاله
– توصیف سفیدچاله‌
– چرا “زمان” تنها یک جهت دارد!
– چه چیز جهت زمان را مشخص می‌کند
– مفهموم زمان در فیزیک و انواع آن(کیهانی- محلی)
– زمان وابعاد آن
– تاثیر تلقین (placebo effect) و تضاد آن با خرافه
– انواع خلاء و چگونگی پدید آمدن ذرات در خلاء
– سیاه چاله‌ی کوانتمی و مفهموم زمان در سیاه‌چاله‌
– نقش بستر مناسب در تعدد آرا

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن