5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
3 آوریل 2014

مهبانگ 22

در بیست و دومین برنامه مهبانگ در قسمت ابتدائی برنامه مهمترین اخبار علمی هفته‌ی گذشته و معرفی مختصری از دلایل و چگونگی پدیدار شدن زمین لرزه، حرکات سه‌گانه موج در زمین لرزه، لیستی از شهرهای پرخطر و در معرض زلزله‌ی جهان از جمله تهران و فرضیه‌ای برای پیش‌بینی چند روز قبل از زلزله را خواهید شنید.

در قسمت دوم برنامه میهمان این هفته مِهبانگ دکتر نیایش افشردی اخترفيزيك‌دان نظرى هستند و تئوری شناخته شده‌ی ایشان در مورد رمبش گرانشى يك سياه‌چاله‌ى چهار بعدى در يك فضازمان پنج بعدى است. (توضیحات بیشتر را در برنامه سوم بشنوید)

“تابش زمینه کیهانی” قسمت میانی برنامه را به خود اختصاص خواهد داد. کشف این تابش دریچه‌ای نو بر کیهان‌شناسی مدرن بوده است و در دهه١٩٦٠ جایزه نوبل را نیز از آن خود کرده است.

“تابش زمینه کیهانی” نزدیک‌ترین اثر با فاصله‌ای در حدود ٣٠٠ هزار سال بعد از مِهبانگ است که به ما رسیده است؛ ترسیم و اندازه‌گیری دقیق از “تابش زمینه‌ی کیهانی” به عهده‌ی پروژه‌ای بنام WMAP بوده است که قسمتی از تز دکترای دکتر نیایش افشردی میهمان ارجمند این برنامه در مورد پروژه‌ی WMAP بوده است و همکاری نزدیکی با این پروژه داشته‌اند.

مبحث گفتگو با ایشان در ادامه‌ی برنامه قبل در ابتدا در مورد “تابش زمینه‌ی کیهانی” خواهد بود و سپس به تشریح دستاورد بزرگ بعدی دنیای اخترشناسی یعنی “امواج گرانشی” خواهند پرداخت.

امواج گرانشی نوع متفاوت و ضعیفی از موج است و دریافت و ثبت آن نیاز به دقت بسیار بالائی دارد که حاوی اطلاعاتی دقیقی از کسری از ثانیه پس از مهبانگ است و اولین بار در نظریه نسبیت عام انیشتین به وجود آن اشاره شده است.
در قسمت انتهائی برنامه جناب نیایش افشردی با همراهی جناب دکتر علی نیری چگونگی تابش، دسترسی و آشکارسازی “امواج گرانشی” رو مورد بررسی قرار خواهند داد.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن