1800-222-222
contact [at] mehbang.net

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
3 آگوست 2015

مهبانگ در پارس 03

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

نقطه‌‌ آغاز «1»
سومین برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی،
– تاریخچه‌ی مِهبانگ
– نیروهای بنیادین طبیعت
– نیروی ثقل(گِرانش)
– نیوتن و نظریه‌ی گرانش
– نیروی الکترومغناطیسی
– انیشتین و نظریه‌ی نسبیت عام

مِهبانگ، بانگ خرَد و دانش

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن