5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
12 اکتبر 2014

مهبانگ در اندیشه39

برنامه سی‌ونهم “مِهبانگ” در ادامه‌ی برنامه‌ ‏پیشین با موضوع “ضدماده” (پادماده) به تشریح سرفصل‌های هفته گذشته (ضده ماده و عالم،  ضد ماده در آزمایشگاه، ضد ماده در زندگی روزمره) خواهد پرداخت:

– ایده ساخاروف در عدم تقارن در آغاز جهان
– آیا ماده و ضدماده متفاوت از یکدیگرند؟
– اندازه‌گیری تقارن بین ذره و ضد ذره
– تفاوت میدان مغناطیسی و تراز انرژی
– ضدگرانش چیست؟
– چگونگی آغاز جهان
– تاریخچه رویدادها در “سِرن”
– تولید ضد پروتون در آزمایشگاه

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن