5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
16 آگوست 2014

مهبانگ در اندیشه31

“مِهبانگ” سی‌ویکم با موضوع “انرژِی و انرژی درمانی” تقدیم به شما همراهان گرامی،

در ادامه‌ی برنامه‌های پیشین با موضوع انرژی برنامه سی و یکم مِهبانگ به جمع‌بندی پیرامون این موضوع اختصاص خواهد داشت.

شرح خلاصه‌ای از برنامه عبارت است از:

– معرفی بنیاد جیمز رندی

– دیدگاه‌ غیر‌علمی انرژی درمانی به انرژی و ماده

– انرژی الکترومغناطیس در انرژی درمانی

– دیدگاه فیزیک مدرن به انرژی

– اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و نقش ناظر در فیزیک کوانتمی

– نظم در عالم و ارتباط با ناظم

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن