5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
26 ژوئن 2014

مهبانگ در اندیشه 25

دکتر علی نیری در برنامه بیست و پنجم “مِهبانگ” به بررسی واقعیات ادعایی بنام قانون(!) جذب(law of attraction) از دید قوانین فیزیک کلاسیک و کوانتوم خواهند پرداخت!
در این برنامه موضوعات مورد توجه این ادعا از جمله:
– انرژی مثبت و منفی
– جسم کم تراکم و پرتراکم
– طول موج انرژی و جذب

با واقعیات و قوانین علم فیزیک مقایسه خواهند شد.
—————————————————————-
درست است که علم پاسخگوی همه چیز نیست اما تا کنون تنها راهگشای ما در هر مسئله‌ای تنها علم بوده است! تمام کسانی که ادعا می‌کنند علم پاسخگوی همه چیز نیست، در وهله‌‌ی نخست در بیماری‌ها، به متخصص مراجعه خواهند کرد.

علم اساسن ناقص است، چرا که هرچقدر علم پیشرفت کند آگاهی‌های ما در حال افزایش است. فقط کسانی که باورمند هستند، به نظریات هزار ساله‌شان می‌چسبند و گمان می‌کنند برای تمام قرون صادق است.

(دکتر علی نیری)

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن