5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
24 آوریل 2014

مهبانگ در اندیشه 19

نوزدهمین برنامه “مِهبانگ” در شبکه جهانی اندیشه تقدیم شما خردورزان و دانش‌دوستان گرامی.

در ادامه برنامه‌ی پیشین با موضوع بشقاب پرنده‌‌ها و موجودات فرازمینی در برنامه هجدهم مِهبانگ پاسخ پرسش‌هائی چون:
– تعریف اختر زیست‌شناسان از حیات
– بررسی احتمال وجود حیات هوشمند با تمدنی پیشرفته
– زندگی هوشمند(!) زمینی
– چگونگی شکل‌گیری حیات بر روی زمین

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گزیده‌ها:

*یکی از یافته‌های کاوشگر کپلر یافتن سیاره ای است که از نظر حجم و اندازه و وسعت بسیار شبیه زمین است و همین طور مشخص شده که در آنجا آب وجود دارد. بیش از 50 هزار نمونه سیاره شبیه زمین وجود دارد و باید به لحاظ علمی بررسی شوند.

* باور و اعتقاد قلبی ماست با واقعیت‌های طبیعت می‌تواند بسیار بسیار متفاوت و یا حتی متضاد باشد. 

آیا زندگی بر روی زمین نتیجه‌ی معجزه الهی بوده؟ یا نتیجه‌ی یک تصادف؟ یا نتیجه‌ی اجتناب ناپذیر قوانین طبیعت و فیزیک و شیمی؟ آیا اصلأ وجود حیات به لحاظ زیست شناختی یا شیمی یا اختر شناسی و زمین شناسی ممکن است در نقاط مختلف دیگر عالم هم باشد؟

*زمین پر هست از موجودات متفاوت که برخی هوشمند و برخی دیگر هم چندان هم هوشمند نبودند.

*آیا زندگی بر روی سیارات دیگر وجود دارد؟ برای این کار باید اطلاعاتی را که در مورد وجود حیات و زندگی در سیارات دیگر هست را به دست بیاوریم تا بتوانیم آن‌ها را پردازش کنیم. پیدا کردن سیاره ای شبیه سیاره ما در این شلوغی کهکشان کاری بسیار دشوار است.

از نظر اخترشناسی می‌توانید مناطقی را در هر منظومه سیاره ای تعریف کنید که به آن‌ها مناطق قابل سکونت می‌گویند. اگر فاصله زمین از خورشید 10% نزدیک‌تر ویا 15% دورتر می‌شد همچنان زمین ما قابل سکونت بود و اینکه گفته می‌شود اگر زمین یک میلیمتر این ور و یا آن ور می‌بود امکان شکل گیری حیات ممکن نبود را علم تأیید نمی‌کند.

*پس از اختراع تلسکوپ در سال 1610دید ما نسبت به عالم عوض می‌شود و پیروزی بزرگی برای خردگرایان آن زمان به وجود می‌آید.

*شرایط برای یک محیط قابل سکونت:

1- وجود منبع لایزال انرژی مانند خورشید.

2- سیاراتی که به دور خورشید یا ستاره می‌گردند باید مدارهایشان پایدار باشند. یعنی مدارها به شکلی نباشند که از خورشید فاصله بگیرند یا به آن نزدیک و نزدیک‌تر شوند.

3- دارای آب مایع باشد چون آب منجمد کافی نیست.

4- وجود عناصری مانند کربن، نیتروژن، اکسیژن و امثال آن.

5- وجود لایه حفاظتی برای حفاظت از پرتوهای مرگباری مانند فرا بنفش که از سمت خوشید به سمت ما می‌آیند. لایه ازن لایه حفاظی است که زمین را فرا گرفته است.  

این‌ها شرایطی هستند شبیه زندگی ما بر روی زمین که الزامأ می‌تواند فرض درستی نباشد. شاید موجودات دیگر فرازمینی به نوع دیگری زندگی بکنند.  

* سیاره ای که به دور ستاره مرکزی می‌چرخد به علت پدیده داپلر Doppler نورش گاهی سرخ و گاهی به سمت آبی گرایش دارد.

*اساس زندگی ما در روی زمین بر روی کربن هست. ساختارهای بنیادین ما براساس اسیدهای آمینه هست که در آن‌ها کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و سلفور وجود دارد. این اسید آمینه‌ها خشت‌های بنیادی زندگی را به وجود می‌آورند.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن