5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
15 فوریه 2014

مهبانگ در اندیشه 11

کهکشان‌ها و نگرش انسان از عالم” (بخش دوم) در برنامه‌ی یازدهم “مِهبانگ”.

در بخش نخست جناب دکتر نیری در ادامه‌ی تعریف رشته کیهان شناسی و چگونگی تغییر جهان‌بینی انسان و نوع تفکر بشر، به تشریح دوره‌های زمانی آن خواهند پرداخت که بطور خلاصه عبارتند از:

1 – انسان‌گونگی (خشم انسانی و تاثیر در شکل‌گیری پدیده‌های پیرامونش)
2 – دوره‌ی اسطوره‌ای (ضعف و کوچکی انسان در برابر طبیعت)
3 – زمین مرکزی ( ارسطو و بطلمیوس)
4 – خورشید مرکزی (کپرنیک، تلسکوپ، گالیله)
5 – جهان‌بینی نیوتنی (جهان نامحدود)
6 – جهان بینی نسبیتی (اصل کیهان شناخت)

و در بخش دوم در تعریف خوشه‌های ستاره‌ای، نگاهی خواهند داشت به وسعت و عظمت این عالم از دید اعداد و ارقام. اعدادی که به خاطر سپردنشان نکته‌های بسیاری را در ذهن یادآور خواهد شد:

– فاصله بین کهکشان‌ها رقمی بین 6 تا 9 میلیون سال نوری است.
– خوشه سنبله یکی از ابر خوشه‌های عالم، چیزی حدود 2500 کهکشان را در خود جای داده است.
– در هر کهکشان 100 تا 200 میلیارد ستاره وجود دارد.
– با تقریب بسیار نزدیکی، در همین حدود (100 تا 200 میلیارد) کهکشان در عالم وجود دارد.

و در بخش سوم جناب دکتر نیری عدد گوگل (100^10) و گوگل پلکس (100^10^10) مورد بررسی قرار می‌دهند و در ادامه یکی از نیروهای بزرگ طبیعت یعنی گرانش را بطور کامل معرفی خواهند کرد. نیروی گرانش علارقم اینکه در مقابل سه نیروی دیگر طبیعت نیروی بسیار ضعیفی است اما در عین حال اثرگذارترین نیرو در زندگی ما و در کل کیهان است؛ اهمیت این نیرو وقتی بیشتر میشود که بدانیم این نیرو تنها زبان مشترک میان ماده معمولی و ماده تاریک است. بخش انتهائی به شرح ارتباط گرانش با ماده تاریک و انرژی تاریک اختصاص دارد.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن