5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
30 ژانویه 2014

مهبانگ در اندیشه 09

با سپاس فراوان از دوست گرامی‌ام, آقای دکتر نامدار بقایی یزدی
, زیست-فناور, مهمان برنامه نهم “مهبانگ”. با دکتر بقایی یزدی در مورد انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر به گفتگو پرداختیم.

 

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن