5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
23 ژانویه 2014

مهبانگ در اندیشه 08

با سپاس فراوان از مهمان برنامه هشتم “مهبانگ”, دوست و همکار گرامی‌ام, بانو دکتر غزال گشنیزجانی .

در این گفتگو خانم دکتر گشنیزجانی با ارایه تعریف “کیهان‌شناخت” و “کیهان‌شناس”, چکیده تاریخ این علم, به بررسی تاریخچه عالم می‌پردازند. ­

امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد.

برگزیده‌ها:

دکتر غزال گشنیزجانی

کیهان شناس به نوعی باستان شناس هست چون کیهان شناس در زمان به گذشته می‌رود و تاریخ عالم را بررسی می‌کند. ولی درکیهان شناسی سوژه‌ها به جای اینکه آدم‌های مومیایی یا ساختمان‌های قدیمی باشند فسیل‌‌‌هایی در مقیاس‌های بزرگ‌تر از کهکشان‌ها یا تابش‌هایی هستند که در عالم باقی مانده اند.

ماهواره‌ها درواقع چشم ما در فضا هستند و به دنبال آثاری می‌گردند که در آغاز جهان اتفاق افتاده است.

* منجمان به توسط هابل و با محاسباتی که انجام دادند کشف کردند که هر چه به کهکشان‌های دورتر نگاه می‌کنند از ما دورتر می‌شوند و عالم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. پس، نتیجه گرفتند که جهان ایستا نیست. و در مقیاس‌های خیلی بزرگ است که این انبساط عالم قابل مشاهده است. به مرور زمان آهنگ این انبساط نه تنها کند نشده بلکه بیشتر و شتاب‌دار هم می‌شود.

* هر چه به عقب و عقب‌تر برمی‌گردیم مواد فشرده و فشرده‌تر می‌شوند؛ درواقع، جهان داغ‌تر و داغ‌تر می‌شود و بعد از مدتی به سوپ داغی می‌رسیم که در آن فوتون‌ها و انرژی الکترومغناطیس با دمای خیلی بالایی مخلوط می‌شوند. اما در همان فاز هم اگر به جهان نگاه شود انتظار این است که هر اتفاقی در آنجا افتاده باید ربطی با نوع پراکندگی ماده ای داشته باشد که بعدها ما در جهان آن را دیده ایم؛ مثل کهکشان‌ها و توزیع کهشکان‌ها در خوشه‌های کهکشانی.

* بعد از اینکه آن سوپ قدری خنک شد فوتون‌ها از بقیه مواد جدا شده و با سرعت نور حرکت کردند. همبستگی فوتون‌ها با گرانش خیلی دست نخورده است. با اینکه دمای فوتون‌ها زمانی که به ما رسیده اند کمتر شده است (3 درجه بالاتر از صفر مطلق)؛ این طرح با دقت بسیار زیاد ماهواره‌ها اندازه گیری شده اند.

* تابش زمینه کیهانی از دوره باستانی تا به حال تقریبأ دست نخورده به دست ما رسیده است و ما به کمک تابش زمینه کیهانی می‌توانیم اطلاعاتی راجع به آن عالم اولیه پیدا کنیم. تابش زمینه کیهانی مانند این است که شخصی از سرآغاز جهان عکسی برای ما فرستاده است تا امروز بتوانیم آن را ببینیم و از اتفاقات آن موقع مطلع گردیم. در تابش زمینه کیهانی تمام اطلاعات موجود عالم کد شده است و ما باید بتوانیم این اطلاعات را استخراج کنیم.

* نظریه ای به نام تورم وجود دارد و براین اساس است که: در جهان اولیه به غیر از ماده و انرژی‌های الکترومغناطیسی و فوتون‌ها ماده ای به نام میدان اسکالر وجود دارد که می‌تواند از انرژی خلأ استفاده کند و توانسته با انبساط سریع در اول جهان افت و خیزهای خلأ را از درونش بکشد و تبدیل به همه ساختارهایی (حتی ما) بشود که در جهان داریم.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن