5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
13 فوریه 2016

لپ تاپ باستانی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

“لپ تاپ باستانی یا سوءاستفاده ازمعانی مختلف یک کلمه”

بارها در مقاله‌ها و نوشتارهای مختلف مشاهده کرده‌ایم که نویسندگانی به یک کلمه‌ی خاص در کتب باستانی یا دست‌نوشته‌های تاریخی استناد کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن معنی‌های مختلفی که می‌توان برای آن کلمه در نظر گرفت این‌گونه ادعا ‌کرده‌اند که آن مطلب قبلن و در گذشته‌ای دور توسط فرد یا افراد دیگری کشف یا اثبات شده است.
اما آیا به‌راستی به‌کاربردن یک کلمه مثل “ریسمان” در کتاب‌های قدیمی، مترادف با نظریه‌ی ریسمان است؟
آیا به‌کار بردن کلمه‌ی گستراندن در کتب مذهبی، توضیح همان مفهوم انبساط فضا در نظریه‌ی مِهبانگ است؟
و یا عبارت غرق شدن اجرام فضایی را باید مترادف با شناور(!) بودن در میدان بدانیم؟
و جملات بسیاری از این دست …

به عکس تاریخی زیر نگاه کنید:
آیا چیزی که در این عکس است شبیه لپ تاپ نیست؟
آیا صفحه بالایی‌اش شبیه مونیتور نیست؟
آیا در کناره‌هایش درگاه یواس‌پی و شارژ ندارد؟
به‌نظر شما مارکش اپل است؟ یا سونی؟
خب پس دیگر داستان ثابت شد! یعنی این دوستان این‌طور اثبات می کنند!

واقعیت این است که این عکس وجود دارد و جعلی نیست. اما حقیقت(راستی‌آزمایی): این عکس مربوط به مجسمه‌ای است که در موزه‌ی گِتی در کالیفرنیا نگهداری می‌شود و مربوط به دوران یونان باستان است. همین!
آیا واقعن می‌توانیم به‌صرف شباهت کم‌نظیر این عکس به لپ تاپ، ادعا کنیم که در یونان باستان لپ تاپ وجود داشته است؟
آیا مدرک از این معتبرتر هم (به‌ظاهر) وجود دارد؟! مدرک زنده و حی‌و‌حاضر در موزه‌ی گتی!
‌‌
‌اما توضیح خود موزه درباره‌‌ی آن که احتمالن یک خدمتکار را در حال نگه داشتن یک جعبه در برابر بانویی نشان می‌دهد در این لینک ببینید:
http://bit.ly/23OfS9K
‌‌‌
از این دست ادعاها یا شواهد به‌ظاهر “قاطع” را می‌توان در آثار بسیاری از نویسندگان دیگر شبه‌علم مانند اریک ‌فون دانیکن و دیپاک چوپرا و… هم دید. این نویسندگان به تعداد زیادی عکس و نقاشی و متون باستانی استناد می‌کنند که به‌ظاهر موید ادعاهایشان است. اما دانشمندان در به‌کار بردن کلمات و معنای نهفته در آنها نهایت دقت را می‌کنند. و باز هم گاه با توجه به مشاهدات و واقیعت‌های جدید، مجبور به تجدید نظر در به‌کار بردن مفهوم کلمات می‌شوند.

به‌عنوان مثال: قانون بقای ماده و انرژی را (به‌صورت ابتدایی و ساده) در نظربگیرید: مقدار ماده و انرژی موجود در جهان، هميشه مقداری ثابت است. ماده و انرژی نه خلق مي‌گردند و نه از بین می‌روند بلکه از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شوند.
حال به این شکل جدید قانون فوق توجه بفرمایید: مقدار انرژی موجود در جهان، همیشه مقداری است ثابت. انرژی نه به‌وجود می‌آید و نه از بین می‌رود، بلکه از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود. زین پس، بنویسید ماده بخوانید انرژی، شاید هم میدان انرژی. بنابراین وجود یک یا چند کلمه‌ی مشابه در نوشته‌های قدیمی، ملاک صحیحی برای اثبات درستی و نادرستی هیچ ادعایی نیست. در علم تنها ملاک درستی و یا نادرستی هر فرضیه‌ای تجربه است و بس. حتا اثبات ریاضی یک فرضیه نیز دلیل قاطعی برای اثبات علمی آن به شکل یک نظریه نیست. فقط و فقط آزمایش و تجربه.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن