5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
28 ژوئن 2014

دکتر فیلیپ زیمباردو

جناب آقای دکتر فیلیپ زیمباردو روان‌شناس و استاد دانشگاه استنفورد هستند. بیشترین شهرت ایشان در سرپرستی آزمایش زندان استنفورد می‌باشد.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن