5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
29 ژوئن 2014

دکتر سعید ابطحی

جناب آقای دکتر سعید ابطحی دکترای امور مالی از دانشکده تجاری هاروارد و مدیر اندیشکده اقتصاد در سازمان اندیشگاه می‌باشند.

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن