5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
30 مارس 2015

انسلادوس قمر زحل دارای اقیانوس آب زیرسطحی

گردآوری و ترجمه: آرش آریامنش

 

به گزارش خبرگزاری scpace چشمه‌هایی از آب گرم در انسلادوس قمر زحل نتیجه فعالیتهای هیدروترمال است. محققان می‌گویند این کشف نشان میدهد که در کف سطح این قمر یک اقیانوس مملو از اب موجود است و شاید خانه ای برای موجودات . این یافته ها اولین شواهد از منافذ هیدروترمال فراتر از اقیانوسهای زمینی است .

علاوه بر این شرایط زیر سطح انسلادوس در اقیانوسهای زمینی در شرایط اولیه ی زمین وجود داشته است . انسلادوس که از نظر اندازه ششمین قمر زحل “کیوان ” محسوب میشود  تنها 505 کیلومتر قطر داشته که از نظر اندازه حتی از ایالت اریزونای امریکا نیز کوچکتر است .

این قمر در سال 1789 کشف شد . به دلیل فواران های اب و یخ و بخارات سرد از دید فضاپیمای کاسینی از سال 2005  شدیدا مورد توجه قرار گرفت . پوسته ترک خورده و وجود این ابفشان ها گواه از اقیانوسهای زیر سطحی این قمر است .که شاید از نوعی حیات پشتیبانی کند .

فعالیتهای هیدروترمال طی این مشاهدات شبیه همچین وضعی در بسترهای اقیانوسهای زمینی نیز میباشد . دانشمندان تحقیقات کامل خود را در مجله نیچر ارائه دادند .

مدلهای کامپیوتری نشان میدهد که دمای ابهای زیرین این قمر میتواند تا 90 درجه برسد و عمق اقیانوسهایش تا 40 کیلومتر باشد و ph=8 محیطی قلیایی و همچنین درصد شوری زیر 4 درصد داشته باشد که از این منظر شبیه وضعیت کنونی ابهای اقیانوسهای زمینی است .

داده های محققان نشان میدهد انسلادوس دارای یک هسته مرکزی داغ است این مساله برای انها غیر منتظره بود چرا که دانشمندان انتظار داشتند با محیط و دنیای سرد و بی جان رو به رو باشند . این مساله ما را در درک بیشتر سیارات فرازمینی و فراخورشیدی کمک به سزایی میکند . منبع گرمایی هسته این قمر احتمالا بر اثر کشش گرانشی سیاره زحل است به اصطلاح ” کرانش جزر و مدی ” نیز گفته میشود  و عامل دیگر میتواند تاثیرات مواد رادیواکتیویته باشد .

منافذ هیدروترمال در بستر اقیانوسهای اولیه زمین محلی مناسب برای اولین موجودات روی زمین بود و شرایط جیاگرافی زمین باعث تکامل گونه های ابتدایی که در بستر اقیانوس بودند شد .

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن