5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
27 مارس 2015

فواصل کیهانی ابرنواختری

اندازه‌گیری دقیق فواصل کیهانی با کشف نوع جدید ابرنواخترها
تاریخ خبر: 27 مارچ 2015

انفجار ستارگان مرده یا سوپرنواها(ابرنواختر ها) برای دهه‌ها به‌عنوان شمع‌های استاندارد یا معیار اصلی اندازه‌گیری فواصل کیهانی مورد استفاده قرار گرفته است. ابرنواخترهای نوع اول یا LA به اخترشناسان این اجاز را می‌دهد تا فاصله‌های کهکشان‌های دیگر را اندازه بگیرند اما با این حال این معیارها آنچنان عالی و دقیق هم نیستند.
بنا به تحقیق جدید که در تاریخ 27 مارچ در JURNAL SCIENCE به چاپ رسید دانشمندان موفق به کشف نوعی ابرنواختر نوع اول شدند که می‌تواند به تخمین فواصل کیهانی کمک بیشتر و دقیقتری بکند.
اخترشناسان این نوع ابرنواخترها را که در نزدیکی ستاره‌های جوان شکل می‌گیرد با استفاده از داده‌ها و مشاهدات کاوشگر GALEX کشف کردند. این اندازه‌گیری‌ها تقریبن دقتی 2 برابر اندازه‌گیری‌های پیشین دارد.
یافته‌های جدید می‌تواند برای تحقیق روی انرژی تاریک که یکی از مرموزترین مسائل کیهان‌شناسی دو ده اخیر بوده است مورد استفاده قرار بگیرد. انرژی تاریک از سال 1998 جزو عجیب‌ترین و مرموز‌ترین مباحث کیهان‌شناسی بوده است. انرژی تاریک باعث شتاب گرفتن و دور شدن اجرام کیهانی وکهکشان‌ها از هم می‌شود ولی هنوز منشا آن مشخص نیست. اندازه گیری این شتاب مرتبط با ابرنواخترهای نوع اول می‌باشد.
این تیم تحقیقاتی با ابزار آلات پیشرفته و دقیق نزدیک به 100 ابرنواختر از درجه 1 را بررسی و تحلیل نمودند و با استفاده از داده‌های کاوشگر GALEX و نور فرابنفش ستاره‌های جوان را از پیر مجزا ساختند و مشخص شد این انفجارهای ابرنواختر‌های جدید ناشی از کوتوله‌های سفید می‌باشد.
این نوع ابرنواخترها و داده‌های جدید می‌تواند به ما دقتی از فواصل را حتی تا 5-6 میلیارد سال نوری و بیشتر کمک به سزایی بکند.
DON NEIL از تیم موسسه فناوری کالیفرنیا پاسدینا میگوید: هر بهبودی در دریافت نور این ابرنواخترها تاثیر مستقیمی برای فهم بیشتر انرژی تاریک نیز می‌باشد و به ما اجازه می‌دهد حداقل یک گام به سمت فهم این انرژی مرموز پیش برویم.

منبع خبر: phys.org
ترجمه و ارسال خبر: آرش آریامنش

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن