5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
10 مه 2015

آیا حیات در انسلادوس ممکن است

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

“اقیانوس کشف شده بر روی قمر زحل ” انسلادوس” ممکن است منبع انرژی پتانسیل لازم برای تشکیل حیات داشته باشد.” قمر یخی زحل ” اینسلادوس” مکان مناسبی برای حیات احتمالی بیگانه به نظر می‌رسد.

واکنش های شیمیایی که انرژی آزاد می‌کنند و می‌توانند منجر به تشکیل زیست کره شوند. ممکن است هم اکنون اتفاقاتی در حال رخ دادن داخل عمق نمکی اقیانوس “اینسلادوس” باشند. این کشف کمتر از دو ماه رخ داد؛ بعد از اینکه تیمی دیگر از دانشمندان اعلام کردند که منافذ هیدروترمال فعال ممکن است در انسلادوس وجود داشته باشند. بستر دریا این امکان را می‌دهد که شرایط شکل‌گیری حیات در آنجا می‌تواند مشابه آن چه که در زمین رخ داده است باشد.

“یک اقیانوس نمکی”

زیست اختر شناسان اینسلادوس را به عنوان جرمی در فاصله ی 505 کیلومتری از زمین بهترین مکان برای تشکیل حیات فرازمینی در نظر گرفته اند. این قمر توسط یک پوسته ی یخی احاطه شده اما از نظر زمین شناسی فعال به نظر میرسد. آتشفشان های فعال که به طور مداوم از قطب جنوب قمر فوران می‌کنند نشان‌گر این مطلب است که این توده‌ها داری مقدار زیادی آب می‌باشند به همین علت دانشمندان تصور می‌کنند همین امر می‌تواند دلیلی برای وجود سرچشمه‌ای از یک اقیانوس زیرسطحی ‌باشد.

بر اساس مطاعات پیشین وجود این اقیانوس با گوشته‌ی سنگی اینسلادوس در ارتباط است.

دانشمندان مطالعات گسترده ای در اندازه گیری های طیف سنجی از گازها و تکه‌هایی یخ اینسلادوس داشته اند؛ این اطلاعات توسط کاوشگر کاسینی ناسا که از سال 2004 به گرد زحل می‌چرخد ثبت شده شده است. اعضای تیم از این اطلاعات برای توسعه ی مدلی که میزان نمک و پی‌اچ توده‌های اینسلادوس و اقیانوس زیر سطح آن را برآورد می‌کند استفاده می‌کنند. دانشمندان برآورد کرده‌اند که اقیانوس این قمر تا حدودی نمکی و کاملن ساختار ساده ای دارد با پی اچ در حدود 11 یا 12 تقریبن معادل ترکیبات آمونیاک است اما در عین حال تا حدی هم مشابه عناصر زمین است( مقیاس پی اچ از 0 تا 14 متغییر، حد وسط 7 ، عناصر بالاتر بازی و عناصر پایینتر اسیدی). بستر دریا‌ی اینسلادوس حاوی سدیم کلرات حل نشده است و پر از سدیم کربنات می‌باشد. بر طبق تحقیقات بنابراین این آب بیگانه مشابهت زیادی به دریاچه های زمینی دارد؛ مانند دریاچه ی مونو در کالیفرنیا. نور خورشید ممکن است نتواند از سطح اینسلادوس عبور کند، اما هر نوع میکروبی که در آنجا وجود دارد ممکن است به دو نوع از منبع انرژی متابولیسم حیات دسترسی داشته باشد: هیدروژن مولکولی و حرارت ناشی از منافذ هیدروترمال .

ترجمه و ارسال خبر: آیدا صفری
منبع: space.com

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن