5060 - 342 - 949
dr.nayeri.mehbang [at] gmail.com

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
27 ژوئن 2015

کوازارها نتیجه برخوردهای شدید کهکشانی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

سی مگان یوری پروفسور نجوم و اخترفیزیک‌ورز دانشگاه یل می‌گوید : ” تصاویر به دست آمده از هابل نشان می‌دهد که درخشان‌ترین کوازارها در کیهان نتایج ادغام کهکشان‌هاست که از رشد سیاهچاله‌ها تغذیه می‌کنند و کهکشان‌های میزبان را دگرگون می‌کند .”
” این ادغام‌ها همچنین مکان‌هایی برای برخورد سیاهچاله‌های آینده نیز خواهند بود. که ما امیدواریم یک روز با استفاده از تلسکوپ‌های موج گرانشی قابل مشاهده باشند. ”
کوازارها نوری به روشنی میلیاردها ستاره‌ها ساطع می‌کنند. در طول این 2 دهه‌ی گذشته محققان به این نتیجه رسیده‌اند که انرژی کوازارها از ابر سیاهچاله‌های سنگین در مرکز کهکشان‌های دور به دست می‌آید.
اما این سیاهچاله‌های سنگین سوخت خود را از کجا به دست می‌آورند؟
قبلن نظریه‌ای مطرح شد که این انرژی می‌تواند نتیجه ی برخورد 2 کهکشان باشد. مطالعات جدید با استفاده از حساسیت تلسکوپ هابل در طول موج مادون قرمز نزدیک به نور درخشش شدید کوازارهایی که میزبان کهکشان‌ها بودند را مشاهده کردند.
ایلات گلیکمن از کالج میدلبوری ورمونت و سرپرست تیم مطالعاتی : ” مشاهدات هابل به ما می‌گوید که اوج فعالیت کوازارها در کیهان اولیه توسط برخورد کهکشان‌ها و ادغام آن‌ها با یکدیگر از میان رفته است .”
ما کوازارها را در سنین جوانی خود زمانی که در حال رشد سریع و بی نظم هستند می‌توانیم مشاهده کنیم. ”
گلیکمن تصمیم گرفته گرد و غبارهای قرمز کننده‌ی نور کوازارها در زمینه‌های مختلف تابش پیش زمینه ی مادون قرمز و امواج رادیویی را دنبال کند. این کوازارها در گرد و غبار احاطه شده و نور مرئی آن ها کمرنگ شده است.
کوازارها نتایج برخوردهای شدید کهکشانی هستند.

منبع : +
مترجم : آیدا صفری

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن